Social Media

FacebookTwitterFlickrLinkedInYoutube
Home » CATHERINE MURPHY & GENERAL ELECTION 2011

CATHERINE MURPHY & GENERAL ELECTION 2011

A NEW POLITICS FOR A NEW IRELAND

At this time of national crisis we need to reinvent politics with core values of honesty, integrity and accountability.
01/02/2011

 (leagan gaeilge aníos)

Click here to view a list of General Election 2011 Posts

Download my General Election 2011 Campaign Leaflet 

 

My Priorities

 

Honesty, integrity and accountability in all areas of public life

• Fundamental reform of public services to deliver:
o Equality of access to health services, education and training
o Citizen-focused public services

• A future in Ireland for ourselves and future generations:
o Protection of existing employment
o Creation of new employment opportunities
o Sustainable, integrated planning for local communities
o Renegotiation of the terms of the IMF bailout

• Fundamental reform of political institutions:
o a powerful and democratic system of local government
o a Dáil which focuses on national policies and legislation
o the Seanad replaced by an effective system of scrutinising the workings of the Dáil on behalf of citizens 

 

My Track Record of Dedicated Community Service

• Community activist since the early 1980’s
• Kildare County Councillor since 1991
• Leixlip Town Councillor since 1988
• TD, Dáil Éireann 2005-2007
 

As a Public Representative, I Have

• Been a strong independent voice advocating reform.
• Acted on strongly-held principles, not private gain.
• Always prioritised community need over private profit.
• Campaigned for sustainable planning to prioritise community facilities and proper transport provision.
• Opposed the profiteering of developer-led land rezoning.
• Supported the rights of citizens against bureaucratic incompetence and injustice.
 

As a TD in Dáil Éireann

• I demonstrated how effective an Independent TD can be.
•  My national campaign on the Management Company rip-off in new housing developments led to reforms in this area.
• I drew national attention to the millions of public funds that were being used in the courts to fight parents of children with special needs who were seeking appropriate education for their children.
• As early as 2006, I exposed the extent of unfinished housing estates in Kildare.
 

As an Independent Representative

• I am directly answerable to citizens and taxpayers.
• I am not compromised by any party policies. I act on my principles.
• I have a track record of working cooperatively with like-minded colleagues both in the Dáil, Kildare County Council, Leixlip Town Council, and in partnership with the many community groups who are striving to build better places to live.

I am an independent representative. I work with a team of volunteers who support my core values. All who share these values are welcome to join my team.

 

 (leagan gaeilge)

POLAITÍOCHT NUA DO ÉIRE NUA

Má táimid chun teacht slán as an gcruachás náisiúnta ina bhfuilimid, caithfear an córas polaitiúil a athchruthú ionnus go mbeidh sé bunaithe ar mhacántacht, ionracas agus freagracht.
01/02/2011

 

 

Siad mo phríomhaíochtaí ná:

• Macántacht, ionracas agus freagracht i ngach chuid den saol poiblí
• Athcóiriú bunúsach sna seirbhísí poiblí ionnus go mbeidh siad dírithe ar riachtanais an ghnáth-shaoránaigh
• An deis chéanna ag gach saoránach leas a bhaint as an oideachas agus na seirbhísí sláinte
• Todhchaí in Éirinn dúinn féin agus dona glúine atá le teacht
• Cosaint dona postanna atá fós ann
• Deiseanna nua fostaíochta a chruthú
• Pleanáil inbhuanaithe agus comhtháite
• Athshocrú ar an gcomhaontú leis an IMF agus an Comhphobal Eorpach
• Athcóiriú bunúsach in institiúidí polaitiúla an stáit: córas cumhachtach agus daonlathach rialtais áitiúil
an Dáil dírithe ar reachtú dlíthe agus ar phlé chúrsái náisiúnta córas éifeachtach nua in áit an tSeanaid chun obair na Dála a mheas ar mhaithe leis an ngnáth-shaoránach

 

Teist mo sheirbhíse ar son an phobail
 

 

Gníomhaí pobail óna 1980í luatha

• Ar Chomhairle Chontae Chill Dara ó 1991
• Ar Chomhairle Bhaile Léim an Bhradáin ó 1988
• TD, Dáil Éireann 2005-2007
 

Mo theist mar ionadaí poiblí:

• Guth láidir neamhspleách ag lorg athruithe chun feabhais.
• Spreagtha ag bunphrionsabail láidre phearsanta in ionad leasa phríobháidigh.
• Tús áite do riachtanais an phobail thar an mbrabach príobháideach.
• Ar son na pleanála inbhuanaithe leis an mbéim ar shaoráidí poiblí agus ar chórais chearta iompair.
• I gcoinne athaicmiú talún bunaithe ar bhrabach na bhforbróiri agus na n-amhantraithe.
• Tacaíocht do chearta an tsaoránaigh i gcoinne neamhinniúlacht agus éagóracha an mhaorlathais.
 

Mar Theachta Dála idir 2005-2007:

• Thaispean mé a éifeachtaí agus is féidir le Teachta Dála neamhspleách a bheith.
• D’fhás rialacha nua as an bhfeachtas náisiúnta a chuir mé ar siúl faoi scannal na gComhlachtaí Bainistíochta i scéimeanna nua tithíochta.
• Tharraing mé aire an phobail ar na milliúin d’airgead poiblí a bhí á gcaitheamh ag an rialtas sna cúirteanna i gcoinne tuismitheoirí a raibh leanaí le riachtanais speisialta acu agus a bhí ag lorg seirbhísí oiriúnacha oideachais dona leanaí sin.
• Léirigh mé chomh mór is a bhí líon na n-eastát tithíochta neamhchríochnaithe i gContae Chill Dara.
 

Mar Ionadaí Neamhspleách:

• Táim freagrach go díreach don saoránach agus on cáiníocóir.
• Cloím le mo phrionnsabail; nílim faoi chomaoin ag aon pháirtí polaitiúil.
• I gcónaí bhí mé lán-sásta comhoibriú le comhghleacaithe a bhí ar chomh-aigne liom, sa Dáil, ar Chomhairle
• Chontae Chill Dara, ar Chomhairle Bhaile Léim an Bhradáin, agus i gcomhpháirtíocht leis an iomaí grúpaí pobail atá ag obair go dian chun saol níos fearr a chruthú dóibh féin.
 

Is ionadaí neamhspleách mé.  Oibrím le buíon tacadóirí deonacha a chreideann sna bun-luachanna atá agam.  Cuirfear fáilte roimh éinne a bhfuil na luachanna céanna acu agus ar mhaith leo iad a chur i gcrích.